Отдел Деловодство

Тук може да изтеглите форма за жалба и заявление до Кмета на Район „Тракия“:

Форма за заявление: изтегли