Отдел Контрол по строителството

Телефон за справка по услугата: 032 682 316

 

Р-н Тракия Структурно звено Наименование на услугата Прилагани документи Нормативни документи
/основание за издаване/
Срок за изпълнение Такса
1 2 3 4 5 6 7
1 “КС” Присъствие при откриване на стр.площадка Заявление Акт по образец ЗУТ 7 дни 10.00 лв.