Търг с явно наддаване за определяне на ползвател на терен – частна общинска собственост, за разполагане на стационарен преместваем обект, с предназначение – „кабина за телефонни разговори и кафе – машина”, с площ от 4 кв. м. намиращ се в ЖР „Тракия”, У

26.03.2015

РАЙОН ТРАКИЯ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

На основание Заповеди № № 6-Z14-60 , 6-Z14-59 от 26.02.2014 г.  на Кмета на район „Тракия”

 

ОБЯВЯВА:

 

І. Търг с явно наддаване за определяне на ползвател на терен – частна общинска собственост, за разполагане на стационарен преместваем обект, с предназначение – „кабина за телефонни разговори и кафе – машина”, с площ от 4 кв. м. намиращ се в ЖР „Тракия”, УПИ ІІ-за пекарна на хлебни изделия, районен пазар, кв. 7, жил. гр. А-4,5,6 който имот представлява, Поземлен имот с ИД 56784.540.1216.

 

ІІ. Търг с явно наддаване за определяне на ползвател на терен – частна общинска собственост, за разполагане на стационарен преместваем обект, с предназначение – „стационарен преместваем обект за търговия – павилион и навеси към него”, с площ от 74,24 кв. м. намиращ се в ЖР „Тракия”, УПИ І-комплексно застрояване, кв. 5, жил. гр. А-1,2,3 който имот представлява, Поземлен имот с ИД 56784.540.1275.

 

Дата и място на провеждане: 27.03.2014г. от 09.30ч., и от 11.00ч. в администрацията на район „Тракия”, бул. „Освобождение” № 63.

Дата на повторно провеждане на търговете: 16.04.2014 г. от 09,30 ч. и от 11.00ч.

За справки: бул. „Освобождение” № 63, ет. 1, гише № 1, 032/307 818

Срок за подаване на документи до 17.00 часа на 26.03.2014 г.