Търгове

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН “ТРАКИЯ” ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имот частна общинска собственост, представляващ павилион, с площ от 27,14 кв.м., ЖР „Тракия“, УПИ I – комплексно застрояване, кв. 5, поземлен имот с идентификатор 56784.540.1275, ул. „Съединение“ срещу СУ „Свети Седмочисленици“, гр. Пловдив, с предназначение на имота – за търговия – автомонтьорски услуги

02.08.2022