Търгове


Търг с явно наддаване за определяне на ползвател на терен – частна общинска собственост, за разполагане на СПО с предназначение – търговия-продажба на закуски, захарни изделия и кафе, с площ от 30 кв. м., съгласно одобрена схема за разполагане на СПО за извършване на търговска дейност, намиращ се в гр. Пловдив, ЖР „Тракия”, ул. „Съединение“ (срещу СУ „Св. Седмочисленици”), УПИ I – компл. застрояване, кв. 82, по плана на гр. Пловдив.

07.12.2018