В „Тракия” продължават да набират преброители до 16-ти ноември 2020 г.

30.10.2020

Срокът за набиране на преброители и контрольори се удължава до 16-ти ноември 2020 г., включително. Желаещите да се включат в началото на 2021 г. в преброяването на населението и жилищния фонд в район „Тракия” – Община Пловдив, могат да подадат своите документи в деловодството в кметството на бул. „Освобождение” 61.

От администрацията изразяват готовност да окажат пълно съдействие на гражданите, като им предоставят необходимите за попълване документи – заявление за кандидатстване и съгласие за обработване на лични данни.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование, автобиография по одобрения формат, документ от банка, удостоверяващ IBAN.

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (www.census2021.bg/) или от сайта на район „Тракия“ (www.trakia-plovdiv.bg).

За извършване на дейностите по преброяване на населението и жилищния фонд могат да кандидатстват лица, навършили пълнолетие, в това число пенсионери и студенти. Те трябва да имат завършено минимум средно образование, да не са осъждани за престъпления от общ характер и да не са поставени под запрещение.

Участието в Преброяване 2021 е добра възможност за допълнителни доходи. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Одобрените ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

От администрацията на район „Тракия” са готови да съдействат на ангажираните лица във всеки един етап от процеса.