ЗАПОВЕД № 6-Z16-142/21.04.2017 Г. ОТНОСНО ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО КОНТРОЛ И НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ТРАКИЯ“

24.04.2017

ЗАПОВЕД № 6-Z16-142/21.04.2017 Г. ОТНОСНО ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО КОНТРОЛ И НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ТРАКИЯ“