Започна плащането на данъците

07.02.2018

Община Пловдив уведомява, че вече може да заплащате задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък и туристически данък за 2018 г. Съгласно ЗМДТ и НОАМТЦУТОП сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2018 г. са, както следва:

 

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2018 Г.
Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:
Първа вноска – до 02.07.2018 г.
Втора вноска – до 31.10.2018 г.
/на предплатилите за цялата година до 30.04.2018 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2018 Г.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
За първото тримесечие – до 31.01.2018 г.
За второто тримесечие – до 30.04.2018 г.
За третото тримесечие – до 31.07.2018 г.
За четвъртото тримесечие- до 31.10.2018 г.
/на предплатилите за цялата година до 31.01.2018 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

 

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

 

Отдел „Обслужване“: 032/276928; 032/276917; 032/276925; 032/276922;

Отдел „Приходи“: 032/276942; 032/276947; 032/276940; Отдел „Събиране и контрол“: 032/276966; 032/276936; 032/276935, както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg.