Съобщение за изготвена Заповед № 6-Z18-161 от 15.03.2018 г. за съгласуване на цветово оформление на сгради при ремонт и строителство на територията на район Тракия с опеделената цветова схема и съгласуване с Главен архитект на района.

16.03.2018

Съобщение за изготвена Заповед № 6-Z18-161 от 15.03.2018 г. за съгласуване на цветово оформление на сгради при ремонт и строителство на територията на район Тракия с опеделената цветова схема и съгласуване с Главен архитект на района.