Съобщение за инвестиционно намерение: „Уличен водопровод РЕ-HD Ф110 и уличен канал GofriKan HD-PE DN 600 към обект Трикотажна фабрика“ на „КАЛДИС“ ЕООД

30.08.2017

Съобщение за инвестиционно намерение: „Уличен водопровод РЕ-HD Ф110 и уличен канал GofriKan HD-PE DN 600 към обект Трикотажна фабрика“ на „КАЛДИС“ ЕООД