Съобщение за инвестиционно намерение:“ Преустройство на промишлена сграда за офис и сервизна база за медицинска апаратура“ на „БУЛТЕХНОМЕД“ ООД

02.06.2017

Съобщение за инвестиционно намерение:“ Преустройство на промишлена сграда за офис и сервизна база за медицинска апаратура“ на „БУЛТЕХНОМЕД“ ООД