Протокол от работа на комисия за провеждане на жребий за определяне на ползвател на място № 11 – пред бл. 72 – 12.06.2019 г.

13.06.2019

Протокол от работа на комисия за провеждане на жребий за определяне на ползвател на място № 11 – пред бл. 72 – 12.06.2019 г.