Протокол от 09.03.2018 г. от работа на Комисия за провеждане на жребий за определяне на ползватели за паркоместа в зона от територията на района пред бл. 73

31.03.2018

Протокол от 09.03.2108 г. от работа на Комисия за провеждане на жребий за определяне на ползватели за паркоместа в зона от територията на района пред бл. 73