Определение № 7157 от 21.07.2017 г. на Пловдивски районен съд – XIII гр. с. за събиране на сведения за лицето Михал Георгиев Кузев

04.08.2017

OPREDELENIE 7157