Oбявява конкурс за длъжността: Юрисконсулт

09.01.2018

Протокол № 2 от 09.01.2018 г. За допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността Юрисконсулт в администрацията на район “Тракия” – Община Пловдив