Изграждане на обект „Касов център в гр. Пловдив“

07.09.2017

  1. Инвестиционно намерение