Инвестиционно предложение: „Организиране на площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса“ на територията на Община Пловдив – район „Тракия“

16.11.2017

Обява