Инвестиционно намерение за обект: „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“

27.10.2017