Есенна кампания за събиране на опасни битови отпадъци

24.10.2017

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с есенната кампания за събиране на опасни битови отпадъци чрез мобилен събирателен пункт Ви уведомяваме, че на 27.10.2017 г. (петък) от 10.00 до 12.45 часа в район “Тракия”, бул. “Санкт Петербург” на паркинга до “Екскалибур” ще се приемат основните групи опасни отпадъци, както следва:

Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, поради което Община Пловдив призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се освободят от образуваните в домовете им опасни отпадъци.

 

От район “Тракия”