Конкурси и обяви

Община Пловдив организира събиране на опасни отпадъци от домакинствата

23.04.2018

Община Пловдив за поредна година организира за гражданите кампания за безвъзмездно предаване на опасни отпадъци от домакинствата чрез Мобилен събирателен пункт. Инициативата през 2018 година ще се проведе на 27 април (петък), като мобилния пункт ще бъде позициониран на адрес: Район „Централен“, бул. „Шести септември“ – паркинга зад ресторант „Стадиона” (магазин „Т Маркет“) в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 ч. Основните групи опасни отпадъци, които ще се приемат на пункта са: Живак и живаксъдържащи уреди (с изключение на луминесцентни лампи); Лакове и бояджийски материали; Домакински препарати; Мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества; Маслени филтри, спирачни течности ...

Кампания за събиране на излезли от употреба гуми, и негодни за употреба батерии и акумулатори

23.04.2018

В периода 23 – 27 април 2018 г. Община Пловдив организира кампания за разделно събиране на отпадъци от излезли от употреба гуми (ИУГ), и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). Гражданите могат безвъзмездно да предават тези отпадъци на посочения адрес: гр. Пловдив, Район „Северен”, ул. „Георги Бенев” №4, площадка на „Универсметал” ООД от 09:00 до 17:00 ч. В случай на злонамерено запалване на ИУГ може да подавате сигнали на тел. 6111 – Пловдивски Общински инспекторат или в Районните полицейски управления. Община Пловдив призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност.