Информация за заплащане на такси в детските ясли в Район „Тракия“- Детска ясла „Приказка“ и Детска ясла „Слънчев рай“

03.04.2020

Обслужваща банка – Инвестбанк АД

Банкова сметка: BG49IORT73753102000600

BIC: IORTBGSF

Преводите да са в полза на Район „Тракия“ Здравеопазване и да съдържат следната информация

  1. Име на Детската ясла
  2. Име на  групата на детето
  3. Трите имена на детето
  4. За кой месец се отнася таксата

В „Задължено лице“ се изписва името на родителя!