Информация за заплащане на такса куче

03.04.2020

Обслужваща банка – „Инвестбанк” АД – клон Пловдив

Бюджетна сметка: № BG17IORT73753102000400

Банков код: IORTBGS

Преводите да са в полза на Район „Тракия“ и да съдържат следната информация 

  1. Заплащане на такса куче
  2. Номер на картон
  3. Е-мейл на собственик (за получаване на удостоверението)