Население

Таблица на населението на район “Тракия” по постоянен и настоящ адрес към 15.12.2019 г.

 

Район „Тракия” – Община Пловдив Постоянен адрес Настоящ адрес
Брой регистрирани лица 60 795 59 286

 

Справка за броя на съставените актове за раждане и смърт в район „Тракия“ за периода 1984 г. – 2019 г.

 

Година Брой родени Брой починали
1984 597 180
1985 614 178
1986 641 200
1987 667 259
1988 723 270
1989 778 286
1990 814 312
1991 540 289
1992 580 326
1993 553 298
1994 565 383
1995 534 351
1996 452 417
1997 423 424
1998 527 425
1999 519 383
2000 538 416
2001 467 391
2002 480 369
2003 504 351
2004 501 395
2005 481 423
2006 556 439
2007 621 462
2008 617 416
2009 690 367
2010 591 411
2011 603 420
2012 569 434
2013 582 459
2014 580 478
2015 576 478
2016 579 506
2017 530 542
2018 589 560
2019 535 529