Кметски екип

инж. Веселин Петков Терзиев

инж. Веселин Петков Терзиев

Зам. кмет на район „Тракия“, Община Пловдив

Роден 1961 г. в гр Пловдив
Семеен с 2 деца

Образование:
Средно образование – строителен техникум гр.Пловдив
Висше образование – магистър радио и телевизионна техника

Сфери на работа:
Ръководни дейности в структурите на БТК и общинска администрация

Телефон:
032 682 355

Приемни дни:
Всеки работен ден

 

Александър Колев

Александър Колев

Зам. кмет на район „Тракия“, община Пловдив

Роден 1972 г. в гр. Пловдив

Образование:
Висше образование – бакалавър, специалност „Социална педагогика“, магистърска степен, специалност „Публична администрация“, професионална квалификация: „Деца, юноши, младежи и семейство в риск“

Сфери на работа:
Ръководна и организационна дейност в структурата на общинската администрация в сферата на социалната политика и култура

Телефон:
032 307 840

Приемни дни:
Всеки работен ден

 

Женя Петкова

Секретар на район „Тракия“, Община Пловдив

Родена 1979 г. в гр. Пловдив

Образование:
Средно образование – ЕГ“ Иван Вазов“ гр. Пловдив
Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски“ – юрист

Телефон:
032 682 322

Приемни дни:
Всеки работен ден