Кметски екип

Веселина Георгиева Стоянова – АнастасоваВеселина Георгиева Стоянова – Анастасова

Заместник кмет на район „Тракия“, Община Пловдив

 

Образование:

Висше, дипломиран инженер

Технически университет – София, Свободен факултет – Преподавател по технически дисциплини, Инженерна педагогика

Висш машинно-електротехнически институт – София – филиал Пловдив, Инженер по електроника и автоматика

Техникум по икономика “Васил Левски” – Пловдив, Администратор-документалист, стенография и машинопис

 

Професионален опит:

През последните 12 години работи последователно в район „Източен” – Община Пловдив, Областна администрация – Пловдив и Община Пловдив като главен експерт “Канцелария и връзки с обществеността” и началник отдел „Протокол, връзки с обществеността и медиите”.

Завършен курс в Института по публична администрация и европейска интеграция.

Преди това професионалният й опит е свързан с медиите – работи като журналист и главен редактор в печатни издания и телевизии.

 

Телефон:

032 682 355

 

Приемен ден:

Всеки работен ден

 


 

Женя Петкова

Секретар на район „Тракия“, Община Пловдив

Родена 1979 г. в гр. Пловдив

 

Образование:
Средно образование – ЕГ“ Иван Вазов“ гр. Пловдив
Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски“ – юрист

 

Телефон:
032 682 322

 

Приемни дни:
Всеки работен ден