Кметски екип

Веселина Георгиева Стоянова – Анастасова

Веселина Георгиева Стоянова – Анастасова

Заместник кмет на район „Тракия“, Община Пловдив

Образование:

Висше,
дипломиран инженер

Технически университет – София, Свободен факултет – Преподавател по технически дисциплини, Инженерна педагогика

Висш машинно-електротехнически институт – София – филиал Пловдив, Инженер по електроника и автоматика

Техникум по икономика “Васил Левски” – Пловдив, Администратор-документалист, стенография и машинопис

Професионален опит:

През последните 12 години работи последователно в район „Източен” – Община Пловдив, Областна администрация – Пловдив и Община Пловдив като главен експерт “Канцелария и връзки с обществеността” и началник отдел „Протокол, връзки с обществеността и медиите”.

Завършен курс в Института по публична администрация и европейска интеграция.

Преди това професионалният й опит е свързан с медиите – работи като журналист и главен редактор в печатни издания и телевизии.

Телефон:

032 682 355

Приемен ден:

Всеки работен ден


Пенчо  Малинов

<!-- wp:separator --> <hr class="wp-block-separator"/> <!-- /wp:separator -->

Заместник-кмет на район „Тракия”, Община Пловдив

Образование:

Висше,
Магистър „Финансов мениджмънт” от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Доктор „Социално управление” от Стопанска академия „Д. А. Ценов”, катедра „Мениджмънт и маркетинг”

Професионален опит:

Областна администрация – Пловдив
Общински съветник в Общински съвет – Пловдив
Народен представител в 46-то Народно събрание
Мениджър в сферата на търговията и международните продажби в частна компания

Телефон:

032 682 666

Приемен ден:

Всеки работен ден


Женя Петкова

Секретар на район „Тракия“, Община Пловдив

Родена 1979 г. в гр. Пловдив

Образование:
Средно образование – ЕГ“ Иван Вазов“ гр. Пловдив
Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски“ – юрист

Телефон:
032 682 322

Приемни дни:
Всеки работен ден