Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 за 2018 г.

ВХ. № ДАТА НА ДЕКЛАРИРАНЕ ТРИТЕ ИМЕНА ДЛЪЖНОСТ ЗАБЕЛЕЖКА
1  27.4.2018 г. Веселин Петков Терзиев Заместник Кмет чл. 35, ал. 1, т.1
2   27.4.2018 г. Александър Колев Колев Заместник Кмет чл. 35, ал. 1, т.1
3   27.4.2018 г. Женя Петкова Петкова Секретар чл. 35, ал. 1, т.2
4   27.4.2018 г. Мария Нанева Миневска Главен счетоводител чл. 35, ал. 1, т.2
5   27.4.2018 г. Светлана Любенова Главчева Главен експерт „ИО“ чл. 35, ал. 1, т.2
6   27.4.2018 г. Таня Александрова Гургутова Главен експерт „ЧР“ чл. 35, ал. 1, т.2
7   27.4.2018 г. Понка Дечева Златарева Старши счетоводител чл. 35, ал. 1, т.2

чл. 35, ал. 1, т.3

8   27.4.2018 г. Кателина Георгиева Ангелова- Илиева Юрисконсулт чл. 35, ал. 1, т.2
9   27.4.2018 г. Даниела Николова Николова Главен инспектор „ТУ“ чл. 35, ал. 1, т.2
10   27.4.2018 г. Маргарита Бойчева Стоянова Главен експерт „УС“ чл. 35, ал. 1, т.2
11   27.4.2018 г. Мария Колева Пиронкова Главен специалист „ОС“ чл. 35, ал. 1, т.2
12   27.4.2018 г. Наварт Едвар Минасян Старши счетоводител чл. 35, ал. 1, т.2
13   27.4.2018 г. Мима Милкова Апостолова Счетоводител-касиер чл. 35, ал. 1, т.2
14   27.4.2018 г. Надка Тенева Атанасова Счетоводител-касиер чл. 35, ал. 1, т.2
15   27.4.2018 г. Петър Георгиев Банков Главен специалист „ОМП“ чл. 35, ал. 1, т.2
16   27.4.2018 г. Веселина Емилова Герова Технически сътрудник чл. 35, ал. 1, т.2
17   27.4.2018 г. Надежда Иванова Колева Началник отдел „ГРАО“ чл. 35, ал. 1, т.2
18   27.4.2018 г. Тони Христова Гелова Главен експерт „ГРАО“ чл. 35, ал. 1, т.2
19   27.4.2018 г. Мая Георгиева Тянева Главен експерт „ГРАО“ чл. 35, ал. 1, т.2
20   27.4.2018 г. Виолета Георгиева Андреева Главен експерт „ГРАО“ чл. 35, ал. 1, т.2
21   27.4.2018 г. Рени Николова Караджова Главен специалист „ГРАО“ чл. 35, ал. 1, т.2
22   27.4.2018 г. Мария Василева Русафина Главен експерт „СП“ чл. 35, ал. 1, т.2
23  30.04.2018 г. Куман Рангелов Златански Директор дирекция „АПИОиУС“ чл. 35, ал. 1, т.2
24  30.04.2018 г. Цвета Петрова Дачева Технически сътрудник чл. 35, ал. 1, т.2
25  30.04.2018 г. Нина Стефанова Пенева Главен експерт „АО“ чл. 35, ал. 1, т.2
26  30.04.2018 г. Лиляна Димитрова Власова Началник отдел „ОСЕП“ чл. 35, ал. 1, т.2
27  30.04.2018 г. Марица Саркис Багдасарян Главен експерт „ЖП“ чл. 35, ал. 1, т.2
28  30.04.2018 г. Венета Генова Крушева Специалист „ЕП“ чл. 35, ал. 1, т.2
29  30.04.2018 г. Яна Димитрова Желязкова Директор дирекция „УТТИ“ чл. 35, ал. 1, т.1
30  30.04.2018 г. Пламен Цонев Лефтеров Главен инженер чл. 35, ал. 1, т.2
31  30.04.2018 г. Росица Цанимилова Консулова Главен експерт „ИПКС“ чл. 35, ал. 1, т.2
32  30.04.2018 г. Русенка Георгиева Крушева Главен експерт „ПИБ“ чл. 35, ал. 1, т.2

чл. 35, ал. 1, т.3

33  30.04.2018 г. Евгения Христова Добрева Главен експерт „КР“ чл. 35, ал. 1, т.2
34  30.04.2018 г. Винелина Маткова Видолова Главен експерт „Екология“ чл. 35, ал. 1, т.2
35  30.04.2018 г. Христина Николова Попова Старши специалист „Екология“ чл. 35, ал. 1, т.2
36  30.04.2018 г. Даниела Савова Михайлова Старши специалист „КС“ чл. 35, ал. 1, т.2
37  30.04.2018 г. Георги Алексиев Георгиев Старши експерт „Ел. инсталации и КС“ чл. 35, ал. 1, т.2
38  02.05.2018 г. Пламен Стефанов Вълов Технически сътрудник чл. 35, ал. 1, т.2
39  03.05.2018 г. Любка Добрюва Генчева Директор детска ясла „Приказка“ чл. 35, ал. 1, т.2
40  03.05.2018 г. Цветанка Наскова Станева Директор детска ясла „Слънчев рай“ чл. 35, ал. 1, т.2
41  03.05.2018 г. Мина Найденова Найденова Главен счетоводител „Образование“ чл. 35, ал. 1, т.2
42  03.05.2018 г. Даниела Василева Недялкова Старши счетоводител „Образование“ чл. 35, ал. 1, т.1
43  03.05.2018 г. Станимира Георгиева Кузманова Старши счетоводител „Образование“ чл. 35, ал. 1, т.2
44  03.05.2018 г. Ганка Трифонова Дингилова Старши счетоводител „Образование“ чл. 35, ал. 1, т.2
45  03.05.2018 г. Гергана Илиева Димитрова Старши счетоводител „Образование“ чл. 35, ал. 1, т.1
46  03.05.2018 г. Гергана Илиева Митрова Главен счетоводител „Здравеопазване“ чл. 35, ал. 1, т.2
47  03.05.2018 г. Елена Александрова Ламбрева Счетоводител „Здравеопазване“ чл. 35, ал. 1, т.2
48  03.05.2018 г. Радка Георгиева Панайотова Младши счетоводител „Здравеопазване“ чл. 35, ал. 1, т.2
49  08.05.2018 г. Стела Антонова Милчева Старши специалист „Екология“ чл. 35, ал. 1, т.2
50  10.05.2018 г. Атанаска Георгиева Гичева Главен специалист „ГРАО“ чл. 35, ал. 1, т.2