Контакти

Контактна форма

Име

Фамилия

Телефон

Email

Относно

Съобщение

Адрес и контакти


4023 – Пловдив
ЖР "Тракия", бул. "Освобождение" № 63

Телефон: 032 / 68 23 23

Факс: 032 / 68 03 16

Телефонен указател

Длъжност Име, фамилия Етаж, стая Тел. №
РЪКОВОДСТВО
1 Кмет Костадин Димитров II-216 032 / 682 323
2 Технически сътрудник – секретарка Цвета Николова II-216 032 / 682 323
3 Заместник Кмет Веселин Терзиев II-215 032 / 682 355
4 Заместник Кмет Йордан Илиев II-207 032 / 682 666
5 Заместник Кмет Александър Колев II-211 032 / 307 840
6 Секретар Женя Петкова II-214 032 / 682 322
Факс 032 / 680 316
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел „ГРАО“
7 Началник отдел „ГРАО“ Надежда Колева I-109 032 / 682 451
8 Главен експерт „ГРАО“ Тони Гелова I-108 032 / 682 414
9 Главен експерт „ГРАО“ Виолета Андреева фронт офис 032 / 307 801
10 Младши експерт „ГРАО“ Мая Тянева I-108 032 / 682 636
11 Старши специалист „ГРАО“ Атанаска Гичева фронт офис 032 / 307 802
12 Главен специалист „ГРАО“ Рени Караджова фронт офис 032 / 307 800
Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване и управление на собствеността“
13 Директор Таня Иванова II-202 032 / 307 813
14 Главен счетоводител Мария Миневска II-204 032 / 682 353
15 Старши счетоводител ТРЗ Понка Златарева II-205 032 / 307 814
16 Главен експерт „Информационно обслужване“ Светлана Главчева III-311 032 / 682 292
17 Главен експерт „УЧР“ Таня Гургутова II-203 032 / 682 477
18 Главен експерт „ОМП“ Петър Банков II-201 032 / 307 820
СЧЕТОВОДСТВО – 032 / 682 555
19 Старши счетоводител Наварт Минасян II-205 032 / 307 815
20 Младши счетоводител – касиер Мима Апостолова II-205 032 / 307 816
21 Младши  счетоводител – касиер Надка Атанасова II-206 032 / 682 434
„Управление на собствеността и канцелария“ – 032 / 682 422
22 Главен инспектор „Търговия и услуги“ Даниела Николова фронт офис 032 / 307 804
23 Главен експерт „Административно обслужване Маргарита Стоянова фронт офис 032 / 307 803
24 Главен специалист „Общинска собственост“ Нина Пенева фронт офис 032 / 307 818
25 Технически сътрудник – документооборот Веселина Герова фронт офис  032 / 307807
26 Шофьор Пламен Вълов фронт офис 032 / 307830
27 Куриер фронт офис 032 / 682433
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел „Образование, социална и европейска политика“
28 Началник отдел Лиляна Власова III-306 032 / 682 479
29 Главен екперт „ЕП“ Мария Русафина фронт офис 032 / 682 566
30 Главен експерт „Жилищна политика“ Марица Багдасарян фронт офис 032 / 307809
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СЧЕТОВОДСТВО
31 Главен счетоводител Мина Найденова III-309 032 / 682 288
32 Старши счетоводител Даниела Недялкова III-307 032 / 682 317
33 Старши счетоводител Ганка Дингилова III-307 032 / 682 488
34 Старши счетоводител Станимира Кузманова III-307 032 / 682 488
35 Старши счетоводител Гергана Димитрова III-307 032 / 682 777
ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
36 Главен счетоводител Гергана Митрова III-312 032 / 307 838
37 Счетоводство Елена Ламбрева III-312 032 / 307 838
38 Счетоводство Радка Панайотова III-312 032 / 307 839
Отдел „Устройство на територията и техническа инфраструктура“
39 Главен архитект Яна Желязкова III-302 032 / 682 455
40 Главен юрисконсулт Куман Златански III-304 032 / 307 823
41 Старши специалист „КиР“ III-305 032 / 682 333
42 Старши специалист „КиР“ Евгения Добрева III-305 032 / 307 824
43 Главен инженер Пламен Лефтеров III-319 032 / 307 835
44 Главен експерт „ИП КС“ Росица Консулова III-318 032 / 307 836
45 Главен експерт „ОВИ“ III-314 032 / 307 828
46 Главен специалист „КС“ Даниела Михайлова III-315 032 / 307 829
47 Старши експерт „ВиК“ Светла Кръчмарова III-314 032 / 307 825
48 Старши експерт „Ел. инсталации“ Георги Георгиев III-314 032 / 307 826
„Благоустрояване и екология“
49 Началник отдел „Благоустрояване и Екология“ Винелина Видолова III-316 032 / 682 522
50 Старши специалист „Екология“ Христина Попова III-316 032 / 307 832
51 Старши специалист „Екология“ Стела Милчева III-316 032 / 307 833
52 Главен специалист „АиГ“ Катя Калева III-303 032 / 307 822
53 Главен експерт „ПИБ“ Русенка Крушева III-317 032 / 682 399
54 Главен специалист „Благоустрояване“ III-315 032 / 307 829
55 Оперативен дежурен I-117 032 / 682 727
56 Финансов контрол Даниела Праматарова II-212 032 / 307 821
57 Секретар „МКБППМН“ Светослав Фингаров III-308 032 / 682 393
58 Военен отдел  Силвия Сарийска I-106 032 / 307 837
59 МДТ – каса фронт офис 032 / 307 841
032 / 682 454
60 Социално подпомагане Пловдив 032 / 63 44 95